Alarmering

 Datum: 09-07-2006

Alarmering 22

 Tijd: 08:24:00
 Prioriteit: 1
 Adres: Brinkstraat 2, Anloo
 Ploeg: Ploeg A en B
 Bijzonderheden: O.M.S. Koningsherberg, An
 Soort: Brandmelding
 Melding:
Voor het uitrukken na een minuut weer ingetrokken, oorzaak douchen.

Terug